بدون نظر

زیربغل خم میله EZ دست باز

تعداد بازدید

1287

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرزیربغل و پشت
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازهالتر

  نحوه انجام حرکت

  • در حالی که کف دستها به سمت بدن است، میله لاری را از قسمت خارجی آن ( به‌صورت دست باز) بگیرید؛
  • زانوها را اندکی خم کرده و بالاتنه را به سمت جلو متمایل کنید؛
  • در حالی که پشت را صاف نگه داشته‌اید، بدن را از ناحیه کمر تا مرحله‌ای که تقریباً با زمین موازی باشد، خم کنید؛
  • سر خود را بالا نگه دارید تا نگاه شما به سمت جلو باشد؛ هالتر باید در مقابل شما در حالی که دست‌ها با بدن و زمین زاویه عمود دارند، قرار داشته باشد؛
  • بدون حرکت دادن بالاتنه، هالتر را به سمت خود بلند کنید؛
  • دقت کنید که آرنج‌ها در کنار بدن قرار داشته باشند؛
  • (از بدن فاصله نگیرند) و تنها از ساعد برای نگه داشتن وزنه استفاده کنید؛
  • در بالاترین نقطه حرکت، ماهیچه پشت را منقبض کرده و لحظه ای مکث کنید؛
  • به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation