هدفت از ورزش کردن چیه؟

وزن کم کنم

Lose Weight

عضله سازی کنم

Build Muscle

تناسب اندامم رو حفظ کنم

Get Fit

میزان فعالیتت چقدره؟

خیلی زیاد مثل یه ورزشکار

در حد متوسط، هفته ای یه جلسه

هیچ فعالیتی ندارم

ثبت نام و دریافت برنامه ورزشی

شماره موبایل

رمز عبور

سلامتیت رو بسنج

اینکه بدونی سلامتیت در چه وضعیتیه خیلی مهمه

مشاوره رایگان

برای دریافت برنامه ورزشی و مشاوره رایگان شماره موبایل خود را وارد کنید

× FITAMIN