بدون نظر

پلاور دمبل دست صاف روی نیمکت

تعداد بازدید

731

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسینه
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه خانه
  وسایل مورد نیازدمبل

  نحوه انجام حرکت

  • یک دمبل را بر روی میز صاف قرار دهید و روی نیمکت به صورت کامل دراز بکشید؛
  • دمبل را با هر دو دست گرفته و در حالی که دست‌ها صاف هستند، در بالای سینه نگه دارید؛
  • کف دست‌ها باید زیر دمبل قرار گرفته باشند؛
  • در حالی که دست‌ها خم هستند نفس خود را داخل بکشید؛
  • وزنه را در مسیری صاف تا پشت سر پایین ببرید تا محلی که کشش را در سینه خود حس کنید؛ وزنه را پایین ببرید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation