بدون نظر

پشت بازو هالتر خوابیده روی زمین

تعداد بازدید

783

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرپشت بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازهالتر

  نحوه انجام حرکت

  • روی زمین به پشت بخوابید؛
  • میله را به اندازه عرض شانه بگیرید؛
  • دست ها صاف و عمود بر بدن باشد؛
  • آرنج ثابت باشد و میله را پشت سر بیاورید؛
  • سپس دست ها را صاف و به حالت اولیه بازگردانید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation