بدون نظر

پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس

تعداد بازدید

729

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرپشت بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازسیمکش

  نحوه انجام حرکت

  • سیمکش را در حالی که قرقره‌ی آن در بالاترین محل قرار دارد، با یک دست بگیرید؛
  • شما باید در مقابل دستگاه بایستید، طوری سیمکش را بگیرید که کف دست رو به بالا باشد؛
  • اکنون وزنه را به سمت پایین بکشید تا بازو و آرنج در کنار بدن قرار بگیرند؛
  • بازو و ساعد شما باید زاویه ای کمتر از ۹۰ درجه را تشکیل بدهند؛
  • می‌توانید دست دیگر را روی کمر خود قرار دهید و برای تعادل بهتر یک پا در مقابل پای دیگر قرار دهید؛
  • این محل شروع شما خواهد بود؛
  • دستگیره را تا جایی که دست صاف شود، پایین ببرید، بازوی شما باید در تمام مدت ثابت باقی بماند و تنها ساعد باید متحرک باشد؛
  • انقباض پشت بازو در پایین‌ترین محل را برای یک ثانیه حفظ کرده، سپس به آرامی به نقطه شروع باز گردید؛
  • سپس این حرکت برای دست دیگر تکرار کنید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation