بدون نظر

پشت بازو بالای سر تک با کش

تعداد بازدید

604

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرپشت بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینخانه
  وسایل مورد نیازکش

  نحوه انجام حرکت

  • قلاب کش را درقسمت بالایی در محکم کنید؛
  • با یک دست، یکی از بندهای کش رابگیرید؛
  • مقداری جلو و به صورت خم بایستید؛
  • آرنج کنار گوش به صورت خم قرارگرفته باشد؛
  • سعی کنید دست را به سمت جلو حرکت دهید و آرنج را باز کنید؛
  • سپس به حالت اولیه بازگردید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation