بدون نظر

پرش به جلو اسکوات و زانوبلند پاصاف پرش به عقب

تعداد بازدید

834

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسرشانه چهارسر ران باسن - سرینی
  نوع تمرینفانکشنال پلایومتریک
  محل تمرینخانه
  وسایل مورد نیازبدون وسیله

  نحوه انجام حرکت

  • برای اجرای این حرکت صاف بایستید؛
  • سپس یک پرش به سمت جلو داشته باشید و یک حرکت اسکوات اجرا کنید و دوباره بایستید؛
  • اکنون دست راست و پنجه‌ی پای چپ را به هم برسانید و دست چپ و پنجه‌ی پای راست را به‌هم برسانید؛
  • دوباره به یک پرش به سمت عقب برگردید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation