بدون نظر

پرس سرشانه دمبل خم

تعداد بازدید

1188

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسرشانه
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه خانه
  وسایل مورد نیازدمبل

  نحوه انجام حرکت

  • دمبل‌ها را در دست گرفته و در حالی که زانوها اندکی خم هستند، بدن خود را به سمت پایین متمایل کنید؛
  • دقت کنید که کمر شما صاف بوده و این حالت را تا پایان انجام این تمرین حفظ کنید؛
  • نگاه‌تان به یک متر جلو تر روی زمین باشد؛
  • دست‌ها را در حالی که آرنج‌ها در کنار بدن هستند، به صورت عمود نسبت به سطح زمین آویزان نگه دارید؛
  • آرنج‌ها را به عقب حرکت داده، ماهیچه سرشانه را منقبض کرده و دمبل‌ها را به بالاتنه خود نزدیک کنید؛
  • در تمام مدت سرشانه‌ها را به سمت عقب متمایل کرده و ماهیچه‌های سرشانه خلفی را منقبض کنید؛
  • نیمه بالای دست‌ها باید نسبت به بالاتنه زاویه نود درجه تشکیل دهند؛
  • آرنج‌ها را تا محلی که زاویه نود درجه تشکیل دهند عقب ببرید؛
  • در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده و سرشانه‌ها را منقبض کنید؛
  • در حالی که حالت شانه، ستون فقرات و بدن خود را حفظ کرده اید، به نقطه شروع بازگردید؛
  • این تمرین را به تعداد مطلوب تکرار کنید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  5/5 - (2 امتیاز)
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation