بدون نظر

پرس بالاسینه دستگاه به پهلو

تعداد بازدید

1162

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسینه
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازماشین (لوازم باشگاه)

  نحوه انجام حرکت

  • وزنه مناسب بر روی دستگاه قرار داده و صندلی را با توجه به قد خود تنظیم کنید؛
  • به پهلو روی دستگاه بنشینید؛
  • دستگیره‌ها در نقطه شروع حرکت باید در کنار سینه قرار داشته باشند؛
  • روی صندلی به زاویه ی ۴۵ درجه به راست بنشینید؛
  • این نقطه شروع حرکت برای دست راست است؛
  • دستگیره را به سمت جلو حرکت دهید، پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه وزنه را تا نزدیکی نقطه شروع بازگردانید؛
  • فشار وزنه‌ها دائما بر روی ماهیچه قرار خواهد داشت؛
  • این حرکت را برای دست چپ نیز انجام دهید.

  افزودن حرکت جدید

  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation