بدون نظر

جلوبازو نشسته سیمکش تک

تعداد بازدید

1054

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرجلو بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینخانه
  وسایل مورد نیازسیمکش

  نحوه انجام حرکت

  • قرقره سیمکش را در پایین‌ترین نقطه فیکس کنید؛
  • یک نیکمت تخت جلوی دستگاه قرار دهید و دسته را بگیرید؛
  • دست روی صندلی به حالت کشیده و صاف باشد؛
  • نگاه رو به جلو باشد و سعی کنید همزمان دست را به سمت بالا حرکت دهید؛
  • ارنج در حین اجرای حرکت باید ثابت باشد و سپس به مرحله اولیه باز گردید؛
  • بعد از اتمام تکرار یک دست، حرکت را برای دست دیگر انجام دهید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation