بدون نظر

کرانچ پرتاب توپ دو نفره

تعداد بازدید

723

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرشکم و فیله
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه خانه
  وسایل مورد نیازتوپ

  نحوه انجام حرکت

  • برای اجرای حرکت به یک مدیسین بال یا وال بال احیتاج دارید؛
  • یک نفر به پشت روی زمین دراز بکشید، طوری که زانوها خم و کف پاها روی زمین باشد؛
  • حریف تمرینی باید کمی جلوتر و رویروی شما بایستید و توپ را نیز در دست داشته باشد؛
  • فرد یک حرکت کرانچ زده و به سمت بالا بیاید؛
  • حریف تمرینی نیز در همین حین توپ را به سمت او پرت کند و برگشت حرکت را با توپ اجرا کند و درحین بالا آمدن توپ را به سمت حریف تمرینی پرتاب کند.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation