بدون نظر

پشت بازو کیک بک دمبل تک

تعداد بازدید

1263

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرپشت بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه خانه
  وسایل مورد نیازدمبل

  نحوه انجام حرکت

  • یک دمبل را با دست راست خود بگیرید؛
  • از کمر خم شوید یک دست را روی ران خود قراردهید و تعادل‌تان را حفظ کنید؛
  • سپس در حالی که بالاتنه به سمت جلو خم شده است، دمبل را در حالی که کف دست به سمت بدن است، نگه دارید؛
  • بازو باید در کنار بدن و موازی با سطح زمین باشد و آرنج باید خمیده و در پشت بدن قرار داشته باشد؛
  • اکنون بدون حرکت دادن بازو، نفس را بیرون داده و با استفاده از عضلات پشت بازو، دمبل را تا جایی که دست صاف شود عقب ببرید؛
  • انقباض را برای لحظه ای حفظ کنید و سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، دمبل را به محل شروع بازگردانید؛
  • در این تمرین تنها ساعد باید متحرک باشد، بنابراین مطمئن شوید دیگر اعضا ثابت هستند؛
  • زمانی که تعداد تکرارها با دست راست به پایان رسید، تعداد برابری تکرار را با سمت چپ انجام دهید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  5/5 - (1 امتیاز)
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation