بدون نظر

پشت بازو مچ برعکس تک با کش

تعداد بازدید

1058

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرپشت بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینخانه
  وسایل مورد نیازکش

  نحوه انجام حرکت

  • قلاب کش را به قسمت بالایی در نصب کنید و صاف بایستید؛
  • با یک دست از بند کش بگیرید؛
  • کف دست رو به سقف باشد؛
  • سعی کنید که آرنج را باز کنید تا عضلات پشت بازو منقبض شود؛
  • سپس آرنج را تا زاویه ۹۰ درجه اجازه دهید که به سمت بالا جمع شود؛
  • بعد از اتمام حرکت یک دست، سپس آن را برای دست دیگر اجرا کنید؛
  • دقت کنید آرنج کنار بدن‌تان ثابت باشد.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation