بدون نظر

پشت بازو مچ برعکس با کش

تعداد بازدید

693

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرپشت بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینخانه
  وسایل مورد نیازکش

  نحوه انجام حرکت

  • قلاب کش را در قسمت بالایی در نصب کنید؛
  • صاف بایستید و با دو دست از بند کش بگیرید؛
  • کف دست رو به سقف باشد؛
  • سعی کنید که آرنج را باز کنید تا عضلات پشت بازو منقبض شود؛
  • سپس آرنج را تا زاویه ۹۰درجه اجازه دهید سمت بالا جمع شود و سپس دوباره حرکت را اجراکنید؛
  • دقت کنید که آرنج‌تان کنار بدنتان ثابت باشد.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation