بدون نظر

پرس بالاسینه دستگاه تک

تعداد بازدید

1253

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسینه
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازماشین (لوازم باشگاه)

  نحوه انجام حرکت

  • روی دستگاه بالاسینه بنشینید؛
  • وزنه مناسب خود را روی دستگاه سوار کنید؛
  • دست‌ها را روی دستگیره قرار دهید و هردو بازوی دستگاه را به سمت بالا پرس کنید؛
  • دست‌ها را صاف کرده و یکی از آن‌ها را بالا ثابت نگه دارید و دست دیگر را حرکت دهید؛
  • سپس همین روند را برای دست دیگر اجرا کنید؛
  • دقت کنید که در هنگام صاف شدن دست‌ها آرنج قفل نشود.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation