بدون نظر

نشر جانب تک با کش

تعداد بازدید

720

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسرشانه
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینخانه
  وسایل مورد نیازکش

  نحوه انجام حرکت

  • کش را زیر پای خود بگذارید یا قلاب آن را زیر در نصب کنید؛
  • یک بند آن را بگیرید و صاف بایسیتد؛
  • سعی کنید دست را به سمت کنار و بالا حرکت دهید تا جایی‌که دست با سرشانه در یک راستا قرار بگیرد؛
  • دقت کنید که بالاتنه شما باید کاملا ثابت بماند؛
  • درتمام طول اجرا سعی کنید سر و سینه به سمت بالا و آرنج‌ها مقداری خم باشد؛
  • بعد از اتمام حرکتِ یک دست، آن را برای دست دیگر اجرا کنید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation