بدون نظر

لانگ به عقب هالتر

تعداد بازدید

1581

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرپشت ران و همسترینگ
  نوع تمرینقدرتی فانکشنال
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازهالتر
  • هالتر را بر روی ماهیچه سرکول قرار داده و هر دو انتهای آن را با دست ها برای پایداری بیشتر بگیرید؛
  • این تمرین را می توانید بر روی رک اسکوات نیز انجام دهید تا از طریق آن بتوانید به آسانی هالتر را بردارید؛
  • در حالی که سرشانه عقب و سینه بالا است صاف بایستید؛
  • زانو ها کمی خم باشند و قوس طبیعی ستون فقرات را حفظ کنید؛
  • فاصله پاها باید به اندازه عرض باسن باشد؛ این نقطه شروع حرکت خواهد بود؛
  • در حالی که فرم صاف بدن را حفظ کرده اید، یک قدم به عقب بردارید؛
  • در حالی که جهت باسن تغییری نمی کند، انگشت شصت پای عقب باید اولین نقطه برخورد پا با زمین باشد؛
  • هر دو پا را از زانو خم کرده و با پای عقب کامل پایین بروید؛
  • بدن شما باید در تمام مدت صاف باشد؛
  • بدن خود را به سمت جلو متمایل نکنید و اجازه ندهید قوس کمر صاف شود؛
  • با وارد کردن نیرو به پای عقب به حالت ایستاده بازگردید و در حین برگشت به نقطه شروع تعادل خود را حفظ کنید؛
  • تمرین را با پای مخالف انجام داده و آن را به تعداد مذکور تکرار کنید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation