بدون نظر

اسکوات ایستا با کش

تعداد بازدید

834

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمبتدی
  عضلات درگیرچهارسر ران
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینخانه
  وسایل مورد نیازکش

  نحوه انجام حرکت

  • برای اجرای این حرکت کش را زیر در نصب کنید؛
  • دسته‌های کش را بگیرید؛
  • فاصله پاها باید بیشتر از عرض شانه باشد؛
  • زانوها کمی خمیده و انگشتان شصت پا به سمت بیرون متمایل باشند؛
  • در زمان انجام دادن این تمرین دست‌های شما باید به‌صورت صاف و کشیده رو جلوی بدن (موازی بر زمین) و بدون حرکت باقی بمانند؛
  • اکنون نفس خود را داخل کشیده، به آرامی زانوها را خم کنید و تا محلی که ران‌ها با زمین موازی شوند، پایین بروید و در همان حالت در تعداد ثانیه مذکور ثابت بمانید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation