بدون نظر

پلاور هالتر دست صاف روی نیمکت

تعداد بازدید

700

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسینه
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازهالتر

  نحوه انجام حرکت

  • یک هالتر را بر روی میز صاف قرار دهید؛
  • روی نیمکت به‌صورت کامل دراز بکشید؛
  • هالتر را با به اندازه عرض شانه‌ها باز بگیرید و در حالی که دست‌ها صاف هستند، در بالای سینه نگه دارید؛
  • در حالی که دست‌ها صاف هستند، نفس خود را داخل کشیده و وزنه را در مسیری صاف تا پشت سر پایین ببرید؛
  • تا محلی که کشش را در سینه خود حس کنید وزنه را پایین ببرید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation