بدون نظر

پرس سرشانه هالتر دست جمع

تعداد بازدید

953

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسرشانه
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازهالتر

  نحوه انجام حرکت

  • دست‌های خود را روی میله به عرض شانه باز بگیرید؛
  • صاف بایستید و برای حفظ بهتر تعادل می‌توانید یک پای‌تان را مقداری جلوتر قراردهید؛
  • میله را روی سینه خود بیاورید؛
  • آرنج‌ها دقیقا در راستای مچ دستانتان باشد و زیرمچ قرارگرفته باشد؛
  • سر و سینه به سمت بالاباشد؛
  • سعی کنید میله را به سمت بالای سرخود پرس کنید و سپس به آرامی تا روی سینه خود پایین آورید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation