بدون نظر
بورپی و پرش با یک دست تناوبی

بورپی و پرش با یک دست تناوبی

تعداد بازدید

1186

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتمتوسط
  عضلات درگیرسرشانه چهارسر ران
  نوع تمرینهوازی
  محل تمرینباشگاه خانه
  وسایل مورد نیازبدون وسیله

  نحوه انجام حرکت

  • ابتدا به حالت شنا روی زمین قرار بگیرید و یک حرکت شنا انجام دهید؛
  • سپس با یک پرش جفت پا را داخل شکم اورده و صاف بایستید؛
  • یک دست را بالا نگه دارید و یک پرش اجرا کنید؛
  • دوباره حرکت را از اول تکرار کنید؛
  • این بار دست دیگر خود را بالا نگه دارید و پرش را اجرا کنید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation