بدون نظر

جلوبازو سیمکش تک از پشت

تعداد بازدید

987

زمان مطالعه

< 1 دقیقه

فهرست مطالب
  سطح حرکتپیشرفته
  عضلات درگیرجلو بازو
  نوع تمرینقدرتی
  محل تمرینباشگاه
  وسایل مورد نیازسیمکش

  نحوه انجام حرکت

  • پشت به دستگاه سیمکش بایستید؛
  • قرقره سیمکش را در پایین ترین نقطه فیکس کنید؛
  • دسته تک را گرفته و دست‌تان پشت بدن کشیده و صاف باشد؛
  • نگاه رو به جلو باشد و سعی کنید همزمان دست را به سمت بالا حرکت دهید؛
  • آرنج در حین اجرای حرکت باید عقب‌تر از بدن و ثابت باشد؛
  • سپس به مرحله اولیه باز گردید؛
  • بعد از اتمام تکرار یک دست حرکت را برای دست دیگر انجام دهید.
  لطفا به این مطلب امتیاز دهید
  این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  ×
  app-presentation